Služby, poradenstvo, vzdelávanie a odborné kurzy

JUMA Trenčín

//

Vzdelávanie a služby BOZP,  OPP a PZS

  • vzdelávanie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z ochrany pred požiarmi
  • kompletné služby dodávateľským spôsobom
  • bezpečnosť pri práci, ochrana pred požiarmi a pracovná zdravotná služba
  • odborné kurzy, školenia a semináre z BOZP, OPP a PZS
  • spracovanie kompletnej dokumentácie z BOZP, OPP a PZS

 

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

 Naša spoločnosť Vám ponúka kompletný servis služieb v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a pracovná zdravotná služba.  Nepodceňujte Vaše zákonné povinnosti a spoľahnite sa na profesionálne služby našej spoločnosti  JUMA Trenčín s.r.o.

Ponuka služieb

Ponuka služieb

Služby, poradenstvo, vzdelávanie a odborné kurzy pre firmy a jednotlivcov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, z ochrany pred požiarmi a výkon pracovnej zdravotnej služby.

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu