OSOBY NA OBSLUHU POHYBLIVEJ PRACOVNEJ PLOŠINY NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 M

Základný kurz

Základný kurz osôb na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m  v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 12 hod.
 
Účastník kurzu  získa  písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na samostatnú obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní získa účastník preukaz vydaný príslušným inšpektorátom práce.
Podľa stanoviska NIP sa jedná o obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.
 
V cene kurzu sú všetky poplatky, vrátane vybavenia preukazu a skúšky, ktorú vykonáva OPO.  
V prípade že máte záujem o medzinárodnú certifikáciu podľa STN EN ISO/IEC 17024 uveďte túto informáciu do poznámky. 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) a lekársky posudok si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené (od zamestnávateľa, lekára) v deň zahájenia kurzu, v prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

dohodou individuálne v našej spoločnosti

Začiatok:           07:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2021700

Cena: 198,00 EUR (s DPH)

(165,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu