VIAZAČ BREMIEN (sk. B - vlastniaci doklad)

Základný kurz

Základný kurz viazač bremien v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 6 hod.
 
Účastník kurzu získa doklad viazača bremien.
 
Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení môže osoba staršia ako 18 rokov, vyškolená, prakticky zaučená a vlastniaca doklad viazača bremien.
 
Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v zn. nesk. predp. uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) môže len fyzická osoba, ktorý má platný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.
 
Pozn.:  
Príl. č. 1  II. časť, skup. B, písm. a):
  • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
  • vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Termín kurzu

podľa záujmu

Začiatok:           8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2023201

Cena: 48,00 EUR (s DPH)

(40,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu