Odborná príprava na prácu s diizokyanátmi v priemyselnom a profesionálnom používaní

Stredne pokročila odborná príprava

V súvislosti so zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vzniká povinnosť absolvovať odbornú prípravu pre všetky osoby, ktoré budú po 24. auguste 2023 používať diizokyanáty v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 hm. % určené pre priemyselné a profesionálne použitie.

Odborná príprava sa preukazuje písomným záznamom o absolvovaní odbornej

prípravy na prácu s diizokyanátmi v stanovenom rozsahu.

Platnosť odbornej prípravy je najmenej raz za 5 rokov a v rozsahu podľa osobitného predpisu s prihliadnutím na meniace sa podmienky.

 

Odbornú prípravu pre Vás vieme zabezpečiť aj prostredníctvom e-learningu.

Kto musí OP absolvovať?

Odbornú prípravu musia absolvovať všetky osoby, ktoré budú používať diizokyanáty (aj pri krátkodobej expozícii) v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 hm. % určené pre priemyselné a profesionálne použitie, alebo sú vystavené ich pôsobeniu v rámci svojej pracovnej činnosti.

Povinnosť absolvovania odbornej prípravy sa vzťahuje na:

 • zamestnancov
 • fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne
 • zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi
 • vedúcich a iných zamestnancov, ktorý sú na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie prác spojených s diizokyanátmi a môžu byť vystavený ich nepriaznivému pôsobeniu.

 

Rozsah odbornej prípravy

Existujú tri úrovne odbornej prípravy v závislosti od expozície, druhu, pôsobenia a manipulácie s diizokyanátmi:

 • A. Všeobecná odborná príprava vrátane online odbornej prípravy
 • B. Stredne pokročilá odborná príprava vrátane online odbornej prípravy
 • C. Pokročilá odborná príprava vrátane online odbornej prípravy
 • Stredne pokročilá odborná príprava vrátane online odbornej prípravy - zamestnanci a SZČO, ktorí manipulujú s diizokyanátmi nasledovným spôsobom:
 • - manipulácia s otvorenými zmesami pri teplote okolia (vrátane penových tunelov),
 • - striekanie v odvetrávanej kabíne,
 • - aplikácia valčekom,
 • - aplikácia štetcom,
 • - aplikácia namáčaním a liatím,
 • - následné mechanické opracovanie (napr. orezanie) nie úplne vytvrdených predmetov, ktoré už nie sú teplé,
 • - čistenie a odpad,
 • - všetky ostatné použitia s podobnou expozíciou dermálnou (cez kožu) a/alebo inhalačnou cestou (cez dýchacie cesty)

Stredne pokročilá odborná príprava zahŕňa aj rozsah všeobecnej odbornej prípravy.

Viac informácii o diizokyanátoch a odpovede na najčastejšie otázky sa dozviete v prílohe

Termín kurzu

podľa záujmu

 


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2023112

Cena: 48,00 EUR (s DPH)

(40,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu