OSOBY NA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIA (LEŠENÁR)

Základný kurz

Základný kurz osôb na montáž a demontáž lešenia v zmysle schváleného projektu je v celkovom trvaní pri plnom rozsahu 19 hod.
 
Účastník kurzu získa preukaz  na montáž a demontáž lešenia. 
 
Kurz je určený pre osoby vykonávajúce montáž a demontáž lešenia (rúrkové, pojazdné, voľne stojace, dielcové - systémové lešenia a pod.) podľa požiadaviek objednávateľa kurzu. Pri základnom kurze je predpísaná doba praxe 16 hod. 
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa. Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste so sebou v deň zahájenia kurzu.
V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

 

 

Termín kurzu

01. - 03.08.2023

Začiatok:           8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202319

Cena: 108,00 EUR (s DPH)

(90,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu