JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP a PZS

Spoločnosť JUMA Trenčín s.r.o. vznikla v roku 2006. Základy spoločnosti vznikli už v marci 1994, keď firma začínala ako fyzická osoba v oblasti služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). V roku 2006 z dôvodu legislatívnych zmien pri výchove a vzdelávaní vzniká spoločnosť JUMA Trenčín s.r.o., ktorá postupne preberá záväzky pôvodnej firmy ako v oblasti výchovy a vzdelávania, tak aj v oblasti bezpečnostnotechnickej služby a služieb ochrany pred požiarmi.

Hlavné zameranie firmy:

 

  • vzdelávanie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z ochrany pred požiarmi
  • kompletné služby dodávateľským spôsobom pre organizácie v zabezpečovaní služieb BOZP a OPP - výkon funkcie bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany
  • odborné kurzy a semináre z BOZP
  • základná a daľšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
  • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP a OPP, spracovanie prevádzkovo- bezpečnostných smerníc a pravidiel z BOZP

Všetky aktivity firmy v oblasti výchovy a vzdelávania z bezpečnosti a ochrany práce sú riadne akreditované Národným inšpektorátom práce a MV SR, MŠVVaŠ SR kde  na každú ponúkanú vzdelávaciu aktivitu vlastníme predpísané oprávnenie.

Vzhľadom na špecifickosť tejto problematiky máme lektorov ako interných, tak aj externých, kde každý jeden z nich spĺňa príslušnú kvalifikáciu a odbornosť. Zamestnanci našej spoločnosti sú autorizovaní bezpečnostní technici a technici požiarnej ochrany, revízni technici, čím je zaručená kvalita a objektivita v oblasti ponúkaných služieb.


Ing. Viliam Varhaník
konateľ s.r.o.

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu