JUMA Trenčín

032 / 743 42 37
0905 / 238 872

juma@juma.sk

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

základná odborná príprava

Základný kurz bezpečnostný technik v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 176 hod.
 
V zmysle zákona o BOZP č. 124/06 Z.z. v znení nesk. predpisov účastník získa Osvedčenie odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika.
Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu. 
Skúšky na autorizovaného bezpečnostného technika je možné robiť až po získaní bezpečnostného technika a dvojročnej odbornej praxi výkonu BT.

Termín kurzu

1. týždeň : 14.10. - 18.10.2019
2. týždeň : 28.10. - 31.10.2019
3. týždeň : 11.11. - 15.11.2019
4. týždeň : 25.11. - 29.11.2019
Záverečné skúšky: 02.12.2019

Začiatok:           8:00 hod.

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 201924

Cena: 480,00 EUR (s DPH)

(400,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu