ZÁKLADNÝ KURZ PILČÍK

Osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

Základný kurz osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 21 hod.

 

Účastník kurzu získa preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. Uvedený preukaz oprávňuje tieto osoby pracovať  pri ťažbe dreva.
 
Pozn.: Ťažba je definovaná ako  práca pozostavajúca zo spilovania (výrubu) stromov, spracovania vývratov, zlomov a polomov, uvoľňovania zavesených stromov a podpílených stromov, odvetvovania a odkôrovania stromov a skracovania dreva (drevo je spílený strom, odvetvený strom, kmeň a sortimenty dreva určené na ďalšie spracovanie alebo použitie).
Preukaz pilčíka bez obmedzenia na pílenie a ťažbu dreva po osobitnom dohovore - vzhľadom na potrebu zabezpečenia praxe v rozsahu 36 hod. pri ťažbe dreva (pod dohľadom pilčíka s preukazom na ťažbu).

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa. Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste so sebou v deň zahájenia kurzu.
V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

 

Termín kurzu

10. - 12.09.2024

Začiatok: 8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202419

Cena: 156,00 EUR (s DPH)

(130,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu