ZÁKLADNÝ KURZ PILČÍK

Osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

Základný kurz osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 24 hod.

KURZ JE ZRUŠENÝ.
Ohľadom možnosti výkonu hromadných podujatí prihlásených účastníkov budeme informovať po zrušení mimoriadnej situácie.

 

Účastník kurzu získa preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. Uvedený preukaz oprávňuje tieto osoby pracovať  pri ťažbe dreva.
 
Pozn.: Ťažba je definovaná ako  práca pozostavajúca zo spilovania (výrubu) stromov, spracovania vývratov, zlomov a polomov, uvoľňovania zavesených stromov a podpílených stromov, odvetvovania a odkôrovania stromov a skracovania dreva (drevo je spílený strom, odvetvený strom, kmeň a sortimenty dreva určené na ďalšie spracovanie alebo použitie).
Preukaz pilčíka bez obmedzenia na pílenie a ťažbu dreva po osobitnom dohovore - vzhľadom na potrebu zabezpečenia praxe v rozsahu 40 hod. pri ťažbe dreva (pod dohľadom pilčíka s preukazom na ťažbu).

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené od zamestnávateľa - štatutárneho zástupcu, najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

15. - 17.02.2021

Začiatok: 8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202108

Cena: 156,00 EUR (s DPH)

(130,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu