OSOBY NA OBSLUHU MOTOROVÝCH VOZÍKOV

Základný kurz

Základný kurz osôb na obsluhu motorových vozíkov v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 14 – 44 hod., podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorových vozíkov.
 
Účastník kurzu získa preukaz  na obsluhu motorových vozíkov. 
 
Kurz je určený pre obsluhu elektrických vozíkov, resp. vozíkov so spaľovacím motorom, ručne vedených, resp. volantovo riadených motorových vozíkov (nízkozdvižných, resp. vysokozdvižných), podľa požiadaviek objednávateľa. Pri obsluhe motorového vozíka nad 5 ton je požiadavka vlastniť vodičský preukaz.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov a 1 ks fotografie rozmeru 3 x 3,5 cm.
Základný kurz osôb na obsluhu motorových vozíkov v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 14 – 44 hod., podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia motorových vozíkov.
 
Účastník kurzu získa preukaz  na obsluhu motorových vozíkov. 
 
Kurz je určený pre obsluhu elektrických vozíkov, resp. vozíkov so spaľovacím motorom, ručne vedených, resp. volantovo riadených motorových vozíkov (nízkozdvižných, resp. vysokozdvižných), podľa požiadaviek objednávateľa. Pri obsluhe motorového vozíka nad 5 ton je požiadavka vlastniť vodičský preukaz.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov a 1 ks fotografie rozmeru 3 x 3,5 cm.

Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa, najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Termín kurzu

24.10. - 26.10.2023

Začiatok:           8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2023100

Cena: 120,00 EUR (s DPH)

(100,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu