ZÁKLADNÝ KURZ PILČÍK

Osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Základný kurz osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 16 hod.
 
Účastník kurzu získa preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.
 
Uvedený kurz je vhodný pre zamestnancov pre prácu s drevom v manipulačných skladoch, stolárskych dielňach, tesárov, pre priečne skracovanie dreva, drobná preriezka a pod.
Uvedený preukaz neoprávňuje pracovať  pri ťažbe dreva.
 
Preukaz pilčíka na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti po osobitnom dohovore
vzhľadom na potrebu zabezpečenia praxe v rozsahu 8 hod. 
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa. Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste so sebou v deň zahájenia kurzu.
V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

04. - 06.10.2023 

Začiatok: 8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202326

Cena: 108,00 EUR (s DPH)

(90,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu