ZÁKLADNÝ KURZ PILČÍK

Osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Základný kurz osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 16 hod.
KURZ JE ZRUŠENÝ.
Ohľadom možnosti výkonu hromadných podujatí prihlásených účastníkov budeme informovať  po zrušení mimoriadnej situácie.
 
Účastník kurzu získa preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.
 
Uvedený kurz je vhodný pre zamestnancov pre prácu s drevom v manipulačných skladoch, stolárskych dielňach, tesárov, pre priečne skracovanie dreva, drobná preriezka a pod.
Uvedený preukaz neoprávňuje pracovať  pri ťažbe dreva.
 
Preukaz pilčíka na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti po osobitnom dohovore
vzhľadom na potrebu zabezpečenia praxe v rozsahu 8 hod. 
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené od zamestnávateľa - štatutárneho zástupcu, najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

15. - 17.02.2021 

Začiatok: 8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202109

Cena: 108,00 EUR (s DPH)

(90,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu