OSOBY NA OBSLUHU MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV VÝLOŽNIKOVÉHO TYPU

Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu mobilných a vežových žeriavov  výložnikového typu
v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 6 hod.
Preukaz na obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložnikového typu v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení nesk. predpisov platí na čas neurčitý, ale držiteľ preukazu na obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložnikového typu je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp. od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie. Účastník dostane potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť preukazu predlžuje o ďalších 5 rokov.
 
Pre počítanie času lehoty platnosti preukazu platí §122 zákona č. 40/1964 Zb. v zn. nesk. predpisov - Občiansky zákonník.
Príklad: Ak je preukaz vydaný 20.10.2018, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 20.10.2023, v opačnom prípade preukaz stratí dňom 21.10.2023 platnosť.
 

Na aktualizačnú odbornú prípravu je potrebné priniesť Preukaz na obsluhu.
Platnosť lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci má tiež platnosť 5 rokov.

Termín kurzu

podľa záujmu

Začiatok:           


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2023601

Cena: 96,00 EUR (s DPH)

(80,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu