KONTAKTY
поздравления с новорожденным

JUMA Trenčín s.r.o.

     
 Železničná 7703/24    Telefón:  032 / 743 42 37
 911 01 Trenčín   Mobil:  0905 / 238 872
 IČO: 36 365 289      
 IČ DPH: SK 2022196792
   E-mail:  juma@juma.sk
 výpis z obchodného registra      
       
 bankové spojenie: ČSOB, a.s. Trenčín      juma
 účet: 4003669082 / 7500    
 IBAN: SK 08 7500 0000 0040 0366 9082    
 SWIFT: CEKOSKBX    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Z adresy:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

...