VIAZAČ BREMIEN (sk. A - vlastniaci prekaz)

Základný kurz

Základný kurz viazač bremien v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 20 hod.
 
Účastník kurzu získa preukaz viazača bremien.
 
Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení môže osoba staršia ako 18 rokov, vyškolená, prakticky zaučená a vlastniaca preukaz viazača bremien.
 
Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v zn. nesk. predp. uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine A písm. a) môže len viazač bremien, ktorý má platný preukaz.
Pozn.:
Príl. č. 1  II. časť, skup. A, písm. a):
  • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad    1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa. Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste so sebou v deň zahájenia kurzu.

V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku. 

Termín kurzu

podľa záujmu

Začiatok:           8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2023200

Cena: 72,00 EUR (s DPH)

(60,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu