TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

základná odborná príprava   

Základná odborná príprava TPO v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 120 hod.

 

Po absolvovaní základnej odbornej prípravy získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste trvalého bydliska, ktoré zároveň vykonáva aj overenie odborných vedomostí. Prihlášku na overenie odborných vedomostí je potrebné podať najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbor. prípravy. 
Podmienkou zaradenia do základnej odbornej prípravy je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Termín kurzu

1. týždeň : 22.04. - 26.04.2024 
2. týždeň : 06.05. - 10.05.2024
3. týždeň : 20.05. - 24.05.2024

 Začiatok:           8:00 hod.

 

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202409

Cena: 420,00 EUR (s DPH)

(350,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu