KURIČ – OSOBA NA OBSLUHU KOTLOV III. - V. TRIEDY

Základná odborná príprava

Základný kurz osôb na obsluhu kotlov III. - V. triedy v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 12 hod.

Účastník kurzu  na obsluhu kotlov III. - V. triedy získa  písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na samostatnú obsluhu kotlov podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Preukaz.

Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.

V cene kurzu kuričov III. - V. triedy sú všetky poplatky, vrátane vybavenia preukazu a skúšky, ktorú vykonáva OPO.  

 

Kurič V. triedy  - obsluha teplovodných kotlov s výkonom nad 100 kW.
Príplatok za každý ďalší druh paliva pre kotly V. triedy 15,-€ bez DPH (18,-€ s DPH)

Kurič IV. triedy - obsluha parných kotlov s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinových (horúcovodných) kotlov s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane 

Kurič III. triedy - obsluha kotlov parných kotlov s menovitým množstvom vyrábanej pary 8 - 50 t/h vrátane a kvapalinových (horúcovodných) kotlov s tepelným výkonom do 5,8 - 35 MW vrátane

Osoba na obsluhu kotlov do 100 kW absolvuje len odbornú prípravu a po úspešnom overení vedomostí získa Doklad na obsluhu kotlov do 100 kW. 
Cena kurzu osôb na obsluhu kotlov do 100 kW je 84,- €  (70,- € bez DPH).

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) je potrebný len pre kuričov na obsluhu kotlov nad 100 kW. Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

13. - 14.09.2023

skúšky: 22.09.2023

Začiatok: 8:00 hod.

Nasledujúci ZK sa bude konať              29. - 30.11.2023

skúšky: 08.12.2023

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202321

Cena:
V. trieda:    234,00 EUR (s DPH)
(195,00 EUR bez DPH)
IV. trieda:   270,00 EUR (s DPH)
(225,00 EUR bez DPH)
III. trieda:    288,00 EUR (s DPH)
(240,00 EUR bez DPH)
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA kurič

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu