KURIČ – OSOBA NA OBSLUHU KOTLOV I. - V. TRIEDY

Základná odborná príprava

Základný kurz osôb na obsluhu kotlov v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 12 hod.

Účastník kurzu  získa  písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na samostatnú obsluhu kotlov podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Preukaz vydaný Technickou inšpekciou.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.
 
V cene kurzu sú všetky poplatky, vrátane vybavenia preukazu a skúšky, ktorú vykonáva OPO.  Cena je pre kuričov V. triedy pre jedno palivo, každá ďalšia trieda a druh paliva +15,00 €  bez DPH/triedu, resp. palivo.
 
Osoba na obsluhu kotlov do 100 kW absolvuje len odbornú prípravu a po úspešnom overení vedomostí získa Doklad na obsluhu kotlov do 100 kW.
Cena kurzu osôb na obsluhu kotlov do 100 kW je 84,- €  (70,- € bez DPH).

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) je potrebný len pre kuričov na obsluhu kotlov nad 100 kW. Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

01. - 02.02.2023

skúšky: 10.02.2023

Začiatok:       8:00 hod.

Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202302

Cena: 198,00 EUR (s DPH)

(165,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu