Oprávnenia a certifikáty

Oprávnenie č. BTS-000031-06

Bezpečnostnotechnická služba - BTS
Oprávnenie č. VVZ-000019-06-01.1

Zamestnanci a vedúci zamestnanci
Oprávnenie č. VVZ-000020-06-01.2

Bezpečnostný technik (BT)
Oprávnenie č. VVZ-000112-06-01.3   Zamestnávatelia, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezp. technikov, resp. autorizovaných BT
Oprávnenie č. VVZ-1080/07-02.1

Výchova a vzdelávanie revíz. technikov tlakov. zariadení
Oprávnenie č. VVZ-0457/07-02.2

Obsluha vyhradených techn. zariadení tlakových
Oprávnenie č. VVZ-1123/07-03.1   Výchova a vzdelávanie revíz. technikov zdvíhacích zariadení
Oprávnenie č. VVZ-0197/07-03.2

Obsluha vyhradených techn. zariadení zdvíhacích
Oprávnenie č. VVZ-0198/07-03.4

Viazači bremien
Oprávnenie č. VVZ-1124/07-04.1   Výchova a vzdelávanie revíz. technikov plynových zariadení
Oprávnenie č. VVZ-1226/07-04.2   Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu plynových zariadení
Oprávnenie č. VVZ-000159-06-06.1

Vodiči motorových vozíkov
Oprávnenie č. VVZ-0265/07-07.2

Montáž a demontáž lešení (lešenári)
Oprávnenie č. VVZ-1348/07-08.1

Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení
Oprávnenie č. VVZ-0146/09-09.1   Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Oprávnenie č. VVZ-0147/09-10.1

Obsluha vybraných lesníckych strojov a zariadení
Oprávnenie č. VVZ-1326/07-10.2

Ručná motorová reťazová píla pri ťažbe dreva
Oprávnenie č. VVZ-1327/07-10.3

Ručná motorová reťazová píla pri inej činnosti
Oprávnenie č. 8/2021

Základná a aktualizačná odborná príprava technikov PO
Image

V roku 1999 firma obdržala certifikát – kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu „Komplexné riadenie kvality – Stratégia riadenia a zlepšovania kvality – Systém riadenia kvality v zmysle STN EN ISO radu 9000“.

V roku 2000 firma obdržala certifikát – kvalifikačné osvedčenie „Interný audítor pre interné audity systému riadenia kvality podľa noriem STN EN ISO radu 9000“.

V roku 2002 obdržala firma certifikát za účasť v twinningovom projekte v rámci programu Pfare a švédskej kráľovskej akadémie „Zdokonalenie systému ochrany práce na Slovensku“. Cieľom projektu bolo vytvorenie smernice „Systému manažmentu ochrany práce“ v podnikoch SR.

  Zamestnanci našej firmy absolvovali odbornú prípravu a získali osvedčenie z problematiky:

  • interpretácie a spôsobu aplikácie požiadaviek normy ISO 9001:2000 a špecifikácie OHSAS 18001:1999
  • auditovania systému manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2000 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek stanovených     v špecifikácii OHSAS 18001:1999
  • zásad auditovania, manažérstva programu auditov, realizácie auditov systému manažérstva kvality a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia stanovených v norme ISO 19011:2002

 

 

 

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu