OSOBY NA OBSLUHU MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV VÝLOŽNIKOVÉHO TYPU

Základný kurz

Základný kurz osôb na obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložnikového typu v zmysle schváleného projektu  je v celkovom trvaní 10 hod.
 
Účastník kurzu získa písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na samostatnú obsluhu mobilných a vežových žeriavov výložnikového typu podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Preukaz vydaný Technickou inšpekciou.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.
 
V cene kurzu sú všetky poplatky, vrátane vybavenia preukazu a skúšky, ktorú vykonáva OPO.
V prípade že máte záujem o medzinárodnú certifikáciu podľa STN EN ISO/IEC 17024 uveďte túto informáciu do poznámky. 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa. Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste so sebou v deň zahájenia kurzu.
V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

26.06 a 03.07.2024

Začiatok:  08:00 hod.        


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2024600

Cena: 240,00 EUR (s DPH)

(200,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu