OBSLUHA VYBRANÝCH LESNÍCKYCH STROJOV A ZARIADENÍ

Základný kurz

Základný kurz osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení v zmysle schváleného projektu je v celkovom trvaní 16 hod.
 
Kurz je určený pre budúcich obsluhovateľov lesníckych strojov. Samostatne obsluhovať lesnícky stroj  a zariadenie môže osoba staršia ako 18 rokov, vlastniaca vodičský preukaz (ak sa pre požadovanú skupinu stroja vyžaduje), prakticky zaučená na konkrétnom type lesníckeho stroja (potvrdenie praxe si zabezpečí účastník kurzu sám u odborne spôsobilej osoby, o čom donesie doklad potvrdený štatutárnym zástupcom organizácie, kde prax vykonával).
 
Účastník kurzu získa Doklad na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.
 
V prihláške uveďte konkrétnu skupinu (typ) lesníckeho stroja, resp. zariadenia.
 
SKUPINY LESNÍCKYCH STROJOV A ZARIADENÍ (pre ktoré je potrebné vlastniť "Doklad")
  1. vyťahovače
  2. univerzálne a špeciálne traktorov používané pri sústreďovaní dreva
  3. kolesové a pásové vyvážacie súpravy na drevo a drevné sortimenty
  4. stabilné lanové dopravné zariadenia v lesníctve
  5. jednoúčelové a viacúčelové zariadenia na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov
    a drevných sortimentov

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) a lekársky posudok si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené (od zamestnávateľa, lekára) v deň zahájenia kurzu, v prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

dohodou  individuálne v našej spoločnosti

Začiatok:           8:00 hod.


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2021400

Cena: 180,00 EUR (s DPH) za 1 skupinu

(150,00 EUR bez DPH)

Cena: 222,00 EUR (s DPH) za 2 skupiny

(185,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu