OBSLUHA VYBRANÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV A ZARIADENÍ

Základný kurz

Základný kurz osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení v zmysle schváleného projektu je v celkovom trvaní 16 hod.
 
Kurz je určený pre budúcich obsluhovateľov poľnohospodárskych strojov. Samostatne obsluhovať poľnohospodársky stroj  a zariadenie môže osoba staršia ako 18 rokov, vlastniaca vodičský preukaz (ak sa pre požadovanú skupinu stroja vyžaduje), prakticky zaučená na konkrétnom type poľnohospodárskeho stroja (potvrdenie praxe si zabezpečí účastník kurzu sám u odborne spôsobilej osoby, o čom donesie doklad potvrdený štatutárnym zástupcom organizácie, kde prax vykonával).
 
Účastník kurzu získa Doklad na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.
 
Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.
 
V prihláške uveďte konkrétnu skupinu (typ) poľnohospodárskeho stroja, resp. zariadenia.
 
SKUPINY VYBRANÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV A ZARIADENÍ 
(pre ktoré je potrebné vlastniť "Doklad") :
 
  1. samochodné rezačky
  2. obilné kombajny
  3. špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihlášku (žiadosť) si vytlačte a prineste riadne vyplnenú, podpísanú a potvrdenú od zamestnávateľa. Lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste so sebou v deň zahájenia kurzu.
V prípade neúplne vyplnených a potvrdených tlačív nemôžte absolvovať záverečnú skúšku.

Termín kurzu

podľa záujmu

Začiatok:          


Miesto konania: JUMA  Trenčín  s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 2023500

Cena: 180,00 EUR (s DPH) za 1 skupinu
(150,00 EUR bez DPH)

Cena: 222,00 EUR (s DPH) za 1 skupinu
(185,00 EUR bez DPH)

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu