Elearning školenia a kurzy

Školenia, kurzy, odborná príprava

Image

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP a ustanovených pracovných podmienkach.

Image

Ochrana pred požiarmi

Školenie o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Image

Occupational Safety and Health

for employees and managing employees
The course is given in English

flag en

Image

Fire Safety Course

for employees and managing employees.
The course is given in English

flag en

Image

Chemické látky

Práca s nebezpečnými chemickými faktormi pri výrobe, manipulácii, skladovaní, preprave, zneškodňovaní, obchodovaní, úprave a inom zaobchádzaní a pri činnostiach kde sa takéto látky vyskytujú prípadne vznikajú

Image
Image

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Práca, pohyb a iná činnosť, pri ktorej je osoba ohrozená pádom z výšky alebo prepadnutím a zosunutím do voľnej hĺbky.

Image

Obsluha pohyblivých pracovných plošín

s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m na použitie mimo pozemných komunikácii – vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupiny Ab

Image

Obsluha žeriavov, zdvíhadiel, vrátkov

Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích skupiny Aa, Ba1,2 - žeriavy, zdvíhadlá, vrátky (okrem mobilného a vežového žeriava výložníkového typu)

Image

Obsluha elektrických zdvíhacích brán

Obsluha vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho skupiny Bf - brány so zdvihom nad 2,7 m.

Image

Prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena

Vyhradené technické zariadenie zdvíhacie skupina Bc2 - magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák

Image

Viazač bremien

na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích skupiny Ba1,2

Image

Manipulácia s tlakovými fľašami

Vyhradené technické zariadenie tlakové skupiny Bc – tlaková nádoba na dopravu plynov (napríklad sud, fľaša)

Image

Obsluha tlakových nádob stabilných

Vyhradené technické zariadenie tlakové skupiny Ab1, Bb1 – tlaková nádoba stabilná

Image

Vodiči nad 3.5t

Oboznámenie a informovanie o bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovného prostriedku (automobilu) pre vodičov motorových vozidiel nad 3.5t vrátane základných zásad BOZP pri upevňovaní nákladu

Image

Hygiena potravín

Školenie pre pracovníkov v HoReCa a potravinárskom segmente

Image

Vodiči do 3.5t

Oboznámenie a informovanie o bezpečnostných požiadavkách pri používaní pracovného prostriedku (automobilu) pre vodičov motorových vozidiel do 3.5t

Image

Školenie zamestnancov pre poskytovanie 1. pomoci

Základné znalosti o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a život ohrozujúcich stavoch.

Image

E-learning školenie zamestnancov pre poskytovanie 1. pomoci zdarma!

Školenie môžu objednávať všetci zamestnávatelia pre svojich zamestnancov. Výstupom je záznam o oboznámení. Pre bližšie informácie nás kontaktujte tu.

Po skončení mimoriadnej situácie bude možné absolvovať aj prezenčnú formu oboznámenia pre poskytovanie 1.pomoci určeného pre zamestnancov, kde sa aktívne zapoja a vyskúšajú si KPR na figuríne s vyhodnotením, na dojčati, obsluhu AED, Gordonov úder, Heimlichov manéver a iné pomôcky na precvičenie poskytnutia 1.pomoci. Ponuka školení a kurzov tu.

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu