Formuláre

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť potrebné formuláre:

STIAHNUŤ

PRIHLÁŠKA NA KURZ KURIČA
žiadosť o vydanie preukazu a potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy
STIAHNUŤ

PRIHLÁŠKA - ŽIADOSŤ - ODBORNÉ KURZY
odborná príprava na získanie a vydanie preukazu, resp. dokladu
STIAHNUŤ

PRIHLÁŠKA - ŽIADOSŤ
pracovník na opravy VTZ PZ, TZ
STIAHNUŤ  

PRIHLÁŠKA - odborný seminár VTZ PLYN - TLAK

STIAHNUŤ

PRIHLÁŠKA - odborný seminár BEZPEČNOSŤ STROJOV A TECHN. ZARIADENÍ
STIAHNUŤ

LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU - zamestnanec
STIAHNUŤ

LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU - SZČO
STIAHNUŤ   ČESTNÉ VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI – v čase krízovej situácie
(čestné vyhlásenie zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu)
STIAHNUŤ   ČESTNÉ VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI – v čase krízovej situácie
(čestné vyhlásenie zamestnanca o spôsobilosti výkonu epidemiologickej závažnej činnosti)
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu