Formuláre

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť potrebné formuláre:

STIAHNUŤ

PRIHLÁŠKA NA OBSLUHU KOTLOV - KURIČ
žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a vydanie Preukazu
STIAHNUŤ

PRIHLÁŠKA NA ODBORNÉ KURZY
odborná príprava na činnosť pre vydanie Preukazu, resp. Dokladu obsluha motorového vozíka, lešenár, viazač bremien, pilčík, obsluha vybraných stavebných, lesníckych a poľnohospodárskych strojov
STIAHNUŤ

PRIHLÁŠKA NA OBSLUHU VTZ ZZ a PZ (sk.A)
odborná príprava pre vydanie Preukazu mobilný žeriav, resp, vežový žeriav výložníkový typu, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, určená na prevádzku na pozemných komunikáciách s výškou zdvihu nad 1,5m a VTZ plynové, skup. Aa,b,c,e,f,h,i
STIAHNUŤ  

PRIHLÁŠKA PRACOVNÍK NA OPRAVY
oprava, rekonštrukcia a montáž VTZ odborná príprava na získanie a vydanie Osvedčenia

STIAHNUŤ

LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU - zamestnanec
STIAHNUŤ

LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU - samostatne zárobková činná osoba
STIAHNUŤ   ČESTNÉ VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI – v čase krízovej situácie
(čestné vyhlásenie zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu)
STIAHNUŤ   ČESTNÉ VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI – v čase krízovej situácie
(čestné vyhlásenie zamestnanca o spôsobilosti výkonu epidemiologickej závažnej činnosti)
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu