Sekcie VTZ plyn - tlak - 11.11.2020 - 12.11.2020

Odborný seminár

Vážený účastník/účastníci 23. ročníka odborného seminára VTZ plyn-tlak,

Úrad verejného zdravotníctva SR a protipandemická komisia  pre prudký nárast ochorení na COVID - 19 na Slovensku neodporúča organizovať spoločenské a odborné akcie, kde sa stretne väčšie množstvo ľudí.

Účastníci nášho odborného seminára pochádzajú z celého Slovenska a niektoré firmy už zakázali účasť na hromadných odborných podujatiach. Po dohovore organizačného a odborného garanta sme sa rozhodli z bezpečnostných dôvodov zrušiť 23. ročník seminára VTZ plyn – tlak, ktorý sa mal konať v dňoch 11. – 12. novembra 2020 v Trenčíne.

Veríme, že toto nepríjemné obdobie ako pre ľudí tak aj pre firmy všetci zvládneme v zdraví
a v roku sa opäť stretneme v Trenčíne. O novom termíne samozrejme budete včas informovaní, všetko bude záležať od vývoja zdravotnej situácie na Slovensku.
Poplatok za seminár, resp. zborník Vám bude vrátený v priebehu mesiaca október 2020.  Vzhľadom na veľký počet účastníkov Vás prosíme, ak by náhodou (určite nie úmyselne) nebolo niečo v poriadku, dajte prosím vedieť e-mailom na adresu varhanikova@juma.sk.

Ing. Viliam Varhaník, organizačný garant seminára.

                                                                                        

Odborný seminár – sekcia VTZ  plyn - tlak  11.11. - 12.11.2020  

Miesto konania: PIANO CLUB, Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín                                                                (doteraz sa tu konali všetky ročníky seminárov VTZ plyn – tlak)

Prezentácia: 07:30 – 08:30 hod.

Začiatok: 08:30 hod.

Cena seminára:  108,- €   (90,- € bez DPH) - obidva dni (VTZ plyn aj tlak)

Zborník (nie je v cene): 18,- €    (15,- €  bez DPH) - v prípade objednania prirátať k cene

Var. symbol kurzu:

20200903 - VTZ plyn-tlak  (obidva dni)

20200904 - Zborník   (nie je v cene) 

Cena zborníka 18,- € v prípade objednania prirátať k cene, dopíšte do poznámky.

 

Prihláška: prosíme o dôsledné vyplnenie on-line objednávky aj prihlášky na seminár

V prípade záujmu prezentácie, resp. reklamy Vašej firmy v zborníku je cena nasledovná :
1/2 strany čiernobiela: 75,- € s DPH
1 strana čiernobiela: 150,- € s DPH
1/2 strany farebná: 150,- € s DPH
1 strana farebná: 204,- € s DPH
Prezentačný stolík vo vestibule: 150,- € s DPH/1 deň

 

Program seminára dňa 11.11.2020 – VTZ plyn

 1. Úvod, zahájenie
 2. Poznatky inšpekcie práce z previerok ohľadom VTZ plyn - inšpektor IP Trenčín
 3. Výkon odborných prehliadok a skúšok v bytových domoch - Ing. Martin Ftáček      
 4. Domové prípojky plynu z materiálu polyetylén - Ing. Igor Zvodár
 5. Odborné prehliadky a skúšky chladiacich zariadení - Mgr. Martin Pös
 6. Oprava otvoreného defektu v plášti nadzemného STL plynovodu DN500 delenou tlakovou objímkou - Ing. Jozef Pilát
 7. Prehľad zmien STN, nové STN PZ - Ing. Jozef Kamzík

Program seminára dňa 12.11.2020 – VTZ tlak

 1. Úvod, zahájenie
 2. Poznatky inšpekcie práce z previerok ohľadom VTZ tlak - inšpektor IP Trenčín
 3. Kontroly a skúšky TNS na LPG, nové STN EN 12817, 12819 - Ing. Atilla Gál
 4. Podmienky vydávania oprávnení, osvedčení preukazov - Ing. Andrea Dráfiová
 5. Správny názov a zaradenie tlakového zariadenia - základ úspešného riešenia každej úlohy - Ing. Pavol Kopča
 6. Prehľad zmien STN, nové STN TZ - Ing. Jozef Kamzík
 7. Otázky a odpovede - Ing. Peter Pribula

 

Termín seminára

11. - 12.11.2020   ZRUŠENÝ !

11.03.2020 - VTZ plyn

12.03.2020 - VTZ tlak
Prezentácia:   7:30 hod.

Začiatok:          8:30 hod.


Miesto konania: PIANO CLUB

Pod Sokolice 12, 911 01  Trenčín

Var. symbol:

20200903 - VTZ plyn-tlak            

20200904 - Zborník (nie je v cene)

Cena: 108,00 EUR (s DPH)

Zborník: 18,00 EUR (s DPH)

Zároveň s on-line objednávkou je potrebné vyplniť aj prihlášku na seminár.

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu