JUMA Trenčín

032 / 743 42 37
0905 / 238 872

juma@juma.sk

Sekcie VTZ plyn - tlak - 13.03.2019 - 14.03.2019

Odborný seminár

Odborný seminár VTZ plyn - tlak v poradí už 22. ročník, určený pre revíznych technikov VTZ plyn/tlak, servisných technikov, odborných pracovníkov v oblasti prevádzkovania a starostlivosti VTZ plyn/tlak, pracovníkov na opravu, montáž, údržbu VTZ plyn/tlak a odbornú verejnosť v oblasti starostlivosti o VTZ plyn/tlak, ako aj pre bezpečnostných technikov a autorizovaných BT. Seminár ako po minulé roky je opäť rozdelený na dva dni – plyn, tlak.                                                                                                                        Seminár ako po minulé roky je opäť rozdelený na dva dni :

Odborný seminár – sekcia VTZ  plyn - tlak  13.03. - 14.03.2019  

Miesto konania: PIANO CLUB, Pod Sokolice 12, 911 01 Trenčín                                                                          (doteraz sa tu konali všetky ročníky seminárov VTZ plyn – tlak)

Prezentácia: 07:30 – 08:30 hod.

Začiatok: 08:30 hod.

 

Cena seminára:  90,- €   (75,- € bez DPH) - obidva dni (VTZ plyn aj tlak)

Zborník (nie je v cene): 18,- €    (15,- €  bez DPH) - v prípade objednania prirátať k cene

 

Var. symbol kurzu:

20190803 - VTZ plyn-tlak  (obidva dni 13.03.2019 a 14.03.2019)

20190804 - Zborník   (nie je v cene)

 

Cena zborníka 18,- € v prípade objednania prirátať k cene, dopíšte do poznámky.

Prihláška: prosíme o dôsledné vyplnenie on-line objednávky aj prihlášky na seminár

 

V prípade záujmu prezentácie, resp. reklamy Vašej firmy v zborníku je cena nasledovná :
1/2 strany čiernobiela: 80,- € bez DPH
1 strana čiernobiela: 150,- € bez DPH
1/2 strany farebná: 120,- € bez DPH
1 strana farebná: 200,- € bez DPH
Prezentačný stolík vo vestibule: 100,- € bez DPH/1 deň

 

Program seminára dňa 13.03.2019 – VTZ plyn

 1. Poznatky inšpekcie práce z previerok VTZ PZ
 2. Zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu
 3. Zmeny v STN 13 480 v praxi
 4. TPP 704 04 a TPP 700 01 v praxi
 5. Nové a zmenené normy pre vyhradené technické zariadenia plynové
 6. Elektronické oznamovanie kategórie 2 na ÚVZSR (SZČO, PO)

Program seminára dňa 14.03.2019 – VTZ tlak

 1. Poznatky inšpekcie práce z previerok VTZ TZ
 2. Smernica pre jednoduché tlakové nádoby a tlakové zariadenia a uplatnenie ich podmienok v praxi.
 3. Podmienky uvádzania TNS do prevádzky
 4. Kontrola a skúšanie KTNDP, podmienky pre splnenie podmienok výkonu skúšok
 5. Nové a zmenené normy pre vyhradené technické zariadenia tlakové
 6. Elektronické oznamovanie kategórie 2 na ÚVZSR (SZČO, PO)

 

Termín seminára

13.03.2019 - VTZ plyn
14.03.2019 - VTZ tlak
Prezentácia:   7:30 hod.

Začiatok:          8:30 hod.


Miesto konania: PIANO CLUB

Pod Sokolice 12, 911 01  Trenčín

Var. symbol:

20190803 - VTZ plyn-tlak                       (13.03. a 14.03.2019)

20190804 - Zborník (nie je v cene)

Cena: 90,00 EUR (s DPH)

Zborník: 18,00 EUR (s DPH)

Zároveň s on-line objednávkou je potrebné vyplniť aj prihlášku na seminár.

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu