BEZPEČNOSŤ STROJOV A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Odborný seminár

VYHLÁSENIE VZHĽADOM NA VÁŽNOSŤ SITUÁCIE OHĽADOM KORONAVÍRUSU

Na základe vyhlásenia núdzového stavu v SR  zo dňa 15.03.2020  sme sa rozhodli uvedený seminár ZRUŠIŤ !  Náhradný termín bude uvedený na našej web stránke.

 

Pozývame Vás na odborný seminár zameraný na bezpečnosť strojných a technických zariadení v prevádzke z hľadiska bezpečnej prevádzky a kontroly pracovných prostriedkov.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovateľom strojových zariadení  (SZ), konštruktérom a projektantom SZ,  pracovníkom servisných firiem strojových zariadení, dovozcom SZ, bezpečnostným technikom, ABT a inej odbornej verejnosti. 

Cieľom seminára je:

  • poskytnúť informácie zamestnávateľovi (prevádzkovateľovi) o nových legislatívnych požiadavkách na strojové  zariadenia (SZ), ktoré používa (kúpi, dovezie,inštaluje) pre plnenie svojich úloh 
  • informácie ohľadom požiadaviek na sprievodnú dokumentáciu
  • interpretovať minimálne bezpečnostné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov, prípady zlyhania (udalosti na strojových zariadeniach).
  • požiadavky a podmienky OPO (TISR) ohľadom posudzovania zhody SZ

 

Miesto konania:  JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín                

Prezentácia:        07:30 – 08:00 hod.

Cena seminára:  60,- €   (50,- € bez DPH)

Var. symbol :       202008

Prihlášky do:        -

Lektori : Inšpektori Technickej inšpekcie SR a.s., pracovisko Nitra

Termín kurzu

zrušený


Miesto konania: JUMA Trenčín s.r.o.

Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202008

Cena: 60,00 EUR (s DPH)

(50,00 EUR bez DPH)

Zároveň s on-line objednávkou je potrebné vyplniť aj prihlášku na seminár.

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu