BEZPEČNOSŤ STROJOV A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Odborný seminár

Odborný seminár zameraný na bezpečnosť strojových a technických zariadení v prevádzke z hľadiska bezpečnej prevádzky a kontroly strojných zariadení a pracovných prostriedkov.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovateľom strojných zariadení (SZ), konštruktérom a projektantom SZ, pracovníkom servisných firiem, bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom a inej odbornej verejnosti.

 

CIEĽOM seminára je poskytnúť

- informácie o nových legislatívnych požiadavkách na strojové zariadenia, ktoré používa (kúpi, dovezie,
  inštaluje) pre plnenie svojich úloh

- informácie ohľadom požiadaviek na sprievodnú dokumentáciu

- interpretovať minimálne bezpečnostné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov

- požiadavky a podmienky TISR ohľadom posudzovania zhody

- príklady prípadov zlyhania strojných zariadení

 

PROGRAM:

1. Nový legislatívny prístup na uvádzanie výrobkov na trh – implementácia do legislatívy SR                (zákon o zhode č. 56/2018 Z.z., zákon o technickej normalizácii č. 60/2018 Z.z., zákon 55/2018 Z.z.)

2. Smernice EP a R prevzaté do legislatívy SR (nariadenia vlády SR).
    
Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody – informácia.
    Prezentované: smernica PED, ATEX, LVD, MD

3. Uvedenie určených výrobkov do prevádzky.
    
Kontrola po ich inštalovaní a pred jeho prvým použitím, kontrola po jeho inštalovaní na inom mieste.
    Dokumentácia od výrobcu – vyhlásenie o zhode, označenie CE, návod na používanie

4. Prevádzka určených výrobkov (pracovných prostriedkov)
    
Pravidelná kontrola alebo skúšky v prevádzke.
    Zásahy do určených výrobkov.

5. Diskusia

Termín seminára

10. 05. 2023

Začiatok: 08:00 - 08:30 hod. prezentácia


Miesto konania: JUMA Trenčín s.r.o.

Železničná 7703/24, 911 01  Trenčín

Var. symbol: 202317

Cena: 96,00 EUR s DPH

           80,00 EUR bez DPH

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu