JUMA Trenčín

032 / 743 42 37
0905 / 238 872

juma@juma.sk

Cenník

ODBORNÉ ŠKOLENIA BOZP,OPP

Cena € bez DPH € s DPH

Bezpečnosť pri práci (BOZP) - vstupné a opakované školenie

15,00

18,00

Ochrana pred požiarmi (OPP) - vstupné a opakované školenie

15,00

18,00

BOZP a OPP - vstupné a opakované školenie - SPOLU (zamestnanec)

20,00

24,00

Bezpečnosť pri práci (BOZP) - vstupné a opakované školenie - vedúci

20,00

24,00

Ochrana pred požiarmi (OPP) - vstupné a opakované školenie - vedúci

20,00

24,00

BOZP a OPP - vstupné a opakované školenie - SPOLU (vedúci)

30,00

36,00

Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska,resp. asist. hliadky

15,00 18,00

Školenie zamestnancov v mimopracovnej dobe

15,00

18,00

Školenie zástupcov zamestnancov

15,00

18,00

Školenie vodičov

12,50

15,00

Školenie vodičov nad 3,5 t

15,00

18,00

Odbor. príprava pre prácu s toxick. a veľmi toxick. látkami a zmesami

60,00

72,00

Školenie pre manip. a skladovanie s chem. látkami

20,00

24,00

Školenie pre prácu vo výškach

20,00

24,00

Školenie BOZP, OPP a práce vo výškach

35,00

42,00

Školenie zamestnancov pre poskytovanie 1. pomoci

20,00

24,00

Školenie pre obsluhu na strojoch (kovoobrábacie, tvárniace, drevoobr.,textil....)

20,00

24,00

Pri hromadných školeniach cena dohodou

   

helma

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu