Cenník

ODBORNÉ ŠKOLENIA BOZP a OPP

Cena € bez DPH € s DPH

Bezpečnosť pri práci (BOZP) - vstupné a opakované školenie

20,00

24,00

Ochrana pred požiarmi (OPP) - vstupné a opakované školenie

20,00  24,00

BOZP a OPP - vstupné a opakované školenie - SPOLU (zamestnanec)

30,00

36,00

Bezpečnosť pri práci (BOZP) - vstupné a opakované školenie - vedúci

30,00

36,00

Ochrana pred požiarmi (OPP) - vstupné a opakované školenie - vedúci

20,00

24,00

BOZP a OPP - vstupné a opakované školenie - SPOLU (vedúci)

40,00

48,00

Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska,resp. asist. hliadky

20,00 24,00

Školenie zamestnancov v mimopracovnej dobe

20,00

24,00

Školenie zástupcov zamestnancov

20,00

24,00

Školenie vodičov sk. B do 3,5 t

15,00

18,00

Školenie BOZP, OPP a vodič (do 3,5 t) 

40,00 48,00

Školenie vodičov sk. C,D,... nad 3,5 t

20,00

24,00

Školenie BOZP, OPP a vodič (nad 3,5 t) 

45,00 54,00

Odbor. príprava pre prácu s toxick. a veľmi toxick. látkami a zmesami - základný kurz

70,00

84,00

Odbor. príprava pre prácu s toxick. a veľmi toxick. látkami a zmesami - aktualiz. odborná príprava

 50,00 60,00 

Školenie pre manip. a skladovanie s chem. látkami

20,00

24,00

Práca s diizokyanátmi - všeobecná odborná príprava

25,00 30,00

Práca s diizokyanátmi - všeobecná odborná príprava + manipulácia a skladovanie s chemickými látkami

35,00 42,00

Práca s diizokyanátmi - stredne pokročilá odborná príprava

40,00 48,00
Práca s diizokyanátmi - stredne pokročilá odborná príprava + manipulácia a skladovanie s chemickými látkami 50,00 60,00

Školenie pre prácu vo výškach

30,00

36,00

Školenie BOZP, OPP a práce vo výškach

50,00

60,00

Školenie zamestnancov pre poskytovanie 1. pomoci

20,00

24,00

Školenie pre obsluhu na strojoch (kovoobrábacie, tvárniace, drevoobr.,textil....)

20,00

24,00

Pri hromadných školeniach je cena dohodou.
Pri individuálnych školeniach je cena s prirážka 50%.
Pri školeniach v cudzom jazyku je cena vybraného typu školenia s prirážkou 50%.

   
Školenia e-learning - BOZP, OPP (zamestnanci, 
vedúci), vodiči do 3,5 t, práce vo výškach, manipulácia a skladovanie s chemickými látkami   
 v zmysle vyššie uvedených cien 

 

 

 

helma

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu