Cenník

Odborné kurzy

CENA € bez DPH € s DPH
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY  
Bezpečnostný technik - základný kurz 176 hod. 450,00   540,00 €
Aktualizačná odborná príprava BT, ABT 80,00   96,00 €
Bezpečnostný technik – zamestnávateľ  16 hod. (BT štatutár) 250,00   300,00 €
Základná odborná príprava - technik požiarnej ochrany 120 hod. 320,00   384,00 €
Aktualizačná odborná príprava - technik požiarnej ochrany 30 hod. 140,00   168,00 €
     
OBSLUHA KOTLOV - KURIČ
cena vrátane preskúšania u OPO a vydaním preukazu  
Kurič - obsluha kotlov  V. trieda (nad 100 kW ) - základný kurz 195,00   234,00 €
Príplatok za každý ďalší druh paliva pre kotly V. triedy  15,00   18,00 €
Kurič - obsluha kotlov IV. triedy - parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane - základný kurz 225,00  270,00 €
Kurič - obsluha kotlov III. triedy - parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary 8 - 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 - 35 MW vrátane - základný kurz 240,00  288,00 €
Kurič - obsluha kotlov do 100 kW (zákl. kurz - doklad vydaný u nás) 70,00   84,00 €
Kurič - obsluha kotlov nad 100 kW (opak. kurz - vrátane obsluhy TZ,PZ) 50,00   60,00 €
Kurič - obsluha kotlov do 100 kW (opak. kurz - vrátane obsluhy TZ,PZ) 50,00   60,00 €
Kurič  - obsluha kotlov I. - V. triedy  -  AOP (aktualizačná odborná príprava) 60,00   72,00 €
     
LEŠENÁR - MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIA
Montáž a demontáž lešení - základný kurz 90,00   108,00 €
Montáž a demontáž lešení - AOP 40,00   48,00 €
Montáž a demontáž lešení - OK 30,00   36,00 €
Vydanie nového preukazu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €
     
OBSLUHA MOTOROVÝCH PÍL - PILČÍK 
Obsluha ručných mot. píl - skracovanie ... základný kurz 90,00   108,00 €
Obsluha ručných mot. píl - skracovanie ... AOP 40,00   48,00 €
Obsluha ručných mot. píl bez obmedz. a ťažba dreva - zákl. kurz 130,00   156,00 €
Obsluha ručných mot. píl bez obmedz. a ťažba dreva - AOP 40,00   48,00 €
Obsluha ručných mot. píl iná činnosť, resp. ťažba dreva - OK 30,00   36,00 €
Rozšírenie preukazu zo skracovania na ťažbu   60,00   72,00 €
Obsluha krovinorezov a vyžínačov - zákl. kurz 30,00   36,00 €
Obsluha krovinorezov a vyžínačov - opak. kurz 15,00   18,00 €
Vydanie nového preukazu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €
     
OBSLUHA  MOTOROVÝCH  VOZÍKOV 
Obsluha vodičov motor. vozíkov – zákl.kurz (ZK) - volantové - sk. I.,II. 100,00   120,00 €
Školenie vodičov motor. vozíkov – zákl.kurz (ZK) - elektr. sk. I. 70,00   84,00 €
Školenie vodičov motorových vozíkov - AOP 40,00   48,00 €
Školenie vodičov motorových vozíkov - OK 30,00   36,00 €
Pri hromadných kurzoch nad 10 osôb cena dohodou    
Pri individuálnych kurzoch prirážka 50%    
Vydanie nového preukazu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €
Rozšírenie z elektr. na volantové riadenie, resp. iná skupina 30,00   36,00 €
     
OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV A MECHANIZMOV 
Obsluha stavebných strojov a mechanizmov - ZK -cena za 1 skupinu 150,00   180,00 €
Obsluha stavebných strojov a mechanizmov - ZK -cena za 2 skupiny 185,00   222,00 €
Obsluha stavebných strojov a mechanizmov - AOP 40,00   48,00 €
Obsluha stavebných strojov a mechanizmov - OK 30,00   36,00 €
Rozšírenie o ďalšiu skupinu 50,00   60,00 €
Vydanie nového dokladu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €
     
OBSLUHA POĽNOHOSP. A LESNÍCKYCH STROJOV  A MECHANIZMOV
Obsluha poľnohosp.,lesníckych strojov a zariadení - ZK - za 1 skupinu 150,00   180,00 €
Obsluha poľnohosp.,lesníckych strojov a zariadení - ZK - za 2 skupiny 185,00   222,00 €
Obsluha poľnohosp., lesníckych  strojov a zariadení - AOP 40,00   48,00 €
Obsluha poľnohosp., lesníckych  strojov a zariadení - OK 30,00   36,00 €
Rozšírenie o ďalšiu skupinu 50,00   60,00 €
Vydanie nového dokladu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €

 

helma

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu