Cenník

OBSLUHA VYHR. TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

CENA € bez DPH s DPH
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ  
Žeriavy a zdvíhadlá skupiny Aa - (nad 1 000kg, nad 5 000kg ručne) zákl.kurz 60,00   72,00 €
Žeriavy a zdvíhadlá skupiny Aa - (nad 1 000kg, nad 5 000kg ručne) opak.kurz 30,00   36,00 €
Žeriavy - s dokladom na obsluhu (A1-4,B1-3,C1-3,D1-3,E,F) - zákl. kurz 60,00   72,00 €
Žeriavy - s dokladom na obsluhu (A1-4,B1-3,C1-3,D1-3,E,F) - opak. kurz 30,00   36,00 €
Výťahy a zdvíhacie plošiny - skup. Ac, Ad - základný  kurz 40,00   48,00 €
Výťahy a zdvíhacie plošiny - skup. Ac, Ad - opakovaný  kurz 20,00   24,00 €
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ae,h,i,j,k - základný  kurz  50,00   60,00 €
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ae,h,i,j,k - opakovaný  kurz 25,00   30,00 €
Nakladacie žeriavy - hydraulická ruka  (doklad) - ZK 90,00   108,00 €
Nakladacie žeriavy - hydraulická ruka  (doklad) - OK 30,00   36,00 €
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ba,b,c,d,e,g,h,i - zákl. kurz (za 2 skup., každá skup. naviac + 5,-€) 40,00   48,00 €
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ba,b,c,d,e,g,h,i - opak. kurz  20,00   24,00 €
Obsluha zdvíhacích brán - skup. Bf - základný  kurz 15,00   18,00 €
Obsluha zdvíhacích brán - skup. Bf - opakovaný kurz 10,00   12,00 €
Viazač bremien - základný kurz   (viazač "malý" - do 1000kg) 40,00   48,00 €
Viazač bremien - opakovaný kurz (viazač "malý" - do 1000kg) 20,00   24,00 €
Viazač bremien (nad 1 000kg) - základný kurz   - preukaz 60,00   72,00 €
Viazač bremien (nad 1 000kg) - opakovaný kurz   - preukaz 30,00   36,00 €
Viazač bremien (nad 1 000kg) - aktualizačná odborná príprava 40,00   48,00 €
Pohybl. pracov. plošina sk.Ab (mimo pozem. komunikácií)-doklad  ZK 60,00   72,00 €
Pohybl. pracov. plošina sk.Ab (mimo pozem. komunikácií)-doklad  OK 30,00   36,00 €
Vydanie nového preukazu, dokladu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €
     
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ s preskúšaním u OPO, s vydaním Preukazu
Cena vrátane odb. prípravy,skúšky u OPO,preukaz a správ. poplatok
Mobilné a vežové žeriavy výložnikového typu - nosnosť nad 1 000 kg sk. Aa 195,00   234,00 €
Pohyblivé pracovné plošiny na podvozku s motor. pohonom sk. Ab  195,00   234,00 €
Cena za obidve skupiny - žeriav, plošina (Aa,Ab) 240,00   288,00 €
Mobil. a vežové žeriavy a pohybl. prac. plošiny Aa, Ab (preukaz) - opakované preškolenie 30,00    36,00 €
Mobil. a vežové žeriavy a pohybl. prac. plošiny Aa, Ab (preukaz) - AOP 80,00   96,00 €
Certifikácia - platnosť preukazu v EU 150,00   180,00 €
     
OBSLUHA  A OPRAVA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ s preskúšaním u OPO, s vydaním Preukazu
Cena vrátane odb. prípravy, skúšky u OPO, preukaz a správ. poplatok
Obsluha plynových zariadení - sk.A-Aa,Ab,Ac,Af,Ah,Ai - cena za 2 skupiny (mimo Ad a Ag)  195,00   234,00 €
Oprava plynových zariadení - sk.A-Aa,Ab,Ac,Ad,Af,Ag,Ah,Ai - cena za 2 skupiny  220,00   264,00 €
Príplatok za každú ďalšiu skupinu pri zákl. kurze 30,00   36,00 €
Obsluha a oprava plynových zariadení - sk.A - Aa,Ab,Ac,Af,Ah,Ai  - AOP 80,00   96,00 €
Obsluha a oprava plynových zariadení - sk.A - Aa,Ab,Ac,Ah,Ai - opakované preškolenie 40,00   48,00 €
     
OBSLUHA  A OPRAVA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ - s vydaním Dokladu po ukončení kurzu
Obsluha plynových  zariadení - sk. Ad a Ag  a sk. B - základný  kurz (cena za dve skup.)    60,00   72,00 €
Obsluha plynových  zariadení - sk. Ad a Ag  a sk. B - opakovaný  kurz (cena za dve skup.)    30,00   36,00 €
Oprava plynových  zariadení - sk. B - základný  kurz (cena za dve skup.)    80,00   96,00 €
Oprava plynových  zariadení - sk. B - opakovaný  kurz (cena za dve skup.)    40,00   48,00 €
Príplatok za každú ďalšiu skupinu 15,00   18,00 €
Vydanie nového dokladu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €
     
OBSLUHA  A OPRAVA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ - s vydaním Dokladu po ukončení kurzu
Obsluha tlakových nádob stabilných - základný kurz 40,00   48,00 €
Obsluha tlakových nádob stabilných - opakovaný kurz 20,00   24,00 €
Obsluha, manipulácia, skladovanie a preprava tlakových fliaš - základný kurz 30,00   36,00 €
Obsluha, manipulácia, skladovanie a preprava tlakových fliaš - opakovaný kurz 20,00   24,00 € 
Oprava TZ (mimo kotlov I.-V. tr. a potrubné vedenia skup. Ae) - základný kurz  80,00   96,00 €
Oprava TZ (mimo kotlov I.-V. tr. a potrubné vedenia skup. Ae) - opakovaný kurz  40,00   48,00 €
Vydanie nového dokladu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €

helma

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu