JUMA Trenčín

032 / 743 42 37
0905 / 238 872

juma@juma.sk

Cenník

OBSLUHA VYHR. TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

CENA € bez DPH s DPH
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ  
Žeriavy a zdvíhadlá skupiny Aa - (do 1 000kg, nad 5 000kg ručne) zákl.kurz 60,00   72,00 €
Žeriavy a zdvíhadlá skupiny Aa - (do 1 000kg, nad 5 000kg ručne) opak.kurz 30,00   36,00 €
Žeriavy - s dokladom na obsluhu (A1-4,B1-3,C1-3,D1-3,E,F) - zákl. kurz 60,00   72,00 €
Žeriavy - s dokladom na obsluhu (A1-4,B1-3,C1-3,D1-3,E,F) - opak. kurz 30,00   36,00 €
Výťahy a zdvíhacie plošiny - skup. Ac, Ad - základný  kurz 30,00   36,00 €
Výťahy a zdvíhacie plošiny - skup. Ac, Ad - opakovaný  kurz 15,00   18,00 €
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ae,f,g,h,i,j,k - základný  kurz  40,00   48,00 €
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ae,f,g,h,i,j,k - opakovaný  kurz 20,00   24,00 €
Žeriavy výložnikové -  hydraul. ruka  do1 tony (doklad) - ZK 40,00   48,00 €
Žeriavy výložnikové -  hydraul. ruka  do1 tony (doklad) - OK 20,00   24,00 €
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ba,b,c,d,e,g,h,i - zákl. kurz  25,00   30,00 €
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ba,b,c,d,e,g,h,i - opak. kurz  15,00   18,00 €
Obsluha zdvíhacích brán - skup. Bf - základný  kurz 20,00   24,00 €
Obsluha zdvíhacích brán - skup. Bf - opakovaný kurz 10,00   12,00 €
Viazač bremien - základný kurz   (viazač "malý" - do 1000kg) 30,00   36,00 €
Viazač bremien - opakovaný kurz (viazač "malý" - do 1000kg) 15,00   18,00 €
Viazač bremien (nad 1 000kg) - základný kurz   - preukaz 40,00   48,00 €
Viazač bremien (nad 1 000kg) - opakovaný kurz   - preukaz 20,00   24,00 €
Viazač bremien (nad 1 000kg) - aktualizačná odborná príprava 25,00   48,00 €
Pohybl. pracov. plošina sk.Ab (mimo pozem. komunikácií)-doklad  ZK 60,00   72,00 €
Pohybl. pracov. plošina sk.Ab (mimo pozem. komunikácií)-doklad  OK 30,00   36,00 €
Vydanie nového dokladu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €
     
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ  s preskúšaním u OPO a vydaním preukazu na IP
Cena vrátane odb. prípravy,skúšky u OPO,preukaz a správ. poplatok
Mobilné a vežové žeriavy výložn. typu s nosnosť. nad 1 000 kg sk. Aa 165,00   198,00 €
Pohyblivé pracovné plošiny na podvozku s motor. pohonom sk. Ab  165,00   198,00 €
Cena ua obidve skupiny - žeriav, plošina (Aa,Ab) 200,00   240,00 €
Mobil. a vežové žeriavy a pohybl. prac. plošiny Aa, Ab (preukaz) - AOP 50,00   60,00 €
Certifikácia - platnosť preukazu v EU 50,00   60,00 €
     
OBSLUHA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ  s preskúšaním u OPO a vydaním preukazu na IP
Cena vrátane odb. prípravy, skúšky u OPO, preukaz a správ. poplatok
Obsluha plynových zariadení - sk.A - Aa,Ab,Ac,Af,Ah,Ai (mimo Ad a Ag)  165,00   198,00 €
Obsluha plynových zariadení - sk.A - Aa,Ab,Ac,Af,Ah,Ai    - AOP 50,00   60,00 €
Obsluha plynových zariadení - sk.A - Aa,Ab,Ac,Ah,Ai - opakov. preškol. 30,00   36,00 €
Príplatok za každú ďalšiu skupinu. 25,00   30,00 €
     
OBSLUHA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 
Obsluha plynových  zariadení - sk. Ad a Ag - základný  kurz 60,00   72,00 €
Obsluha plynových  zariadení - sk. Ad a Ag - opakovaný  kurz 30,00   36,00 €
Obsluha plynových  zariadení - sk. B - základný  kurz 40,00   48,00 €
Obsluha plynových  zariadení - sk. B - opakovaný  kurz 20,00   24,00 €
Vydanie nového dokladu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €
     
OBSLUHA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Obsluha tlakových nádob stabilných - základný kurz 30,00   36,00 €
Obsluha tlakových nádob stabilných - opakovaný kurz 20,00   24,00 €
Vydanie nového dokladu (strata, zničenie) 7,00   8,40 €

helma

OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo
OBJEDNÁVKA

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

ZBORNÍK

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1000 znakov vľavo

JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP, PZS

MENU

KONTAKT

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
032 / 743 42 37
0905 / 238 872
juma@juma.sk

web: dveBe / All Right Reserved 2019

Mobilné menu