Školenia
поздравления с новорожденным

ŠKOLENIA BOZP,OPP, vodiči, výšky, hliadky, zást. zamestnancov...

 

 

Cena

€ bez DPH

€ s DPH

Vstupné a periodické školenie (zamestnanci) - bezpečnosť pri práci (BOZP)

15,00

18,00

Vstupné a periodické školenie (zamestnanci) - ochrana pred požiarmi (OPP)

15,00

18,00

Vstupné a periodické školenie (zamestnanci) - BOZP a OPP  (spolu)

20,00

24,00

Vstupné a periodické školenie (vedúci) - bezpečnosť pri práci (BOZP)

20,00

24,00

Vstupné a periodické školenie (vedúci) - ochrana pred požiarmi (OPP)

20,00

24,00

Vstupné a periodické školenie (vedúci) - BOZP a OPP  (spolu)

30,00

36,00

Odborná príprava člena protipožiarnej hliadky,resp. asist. hliadky

15,00 18,00

Školenie zamestnancov v mimopracovnej dobe

15,00

18,00

Školenie zástupcov zamestnancov

15,00

18,00

Školenie vodičov

12,50

15,00

Školenie vodičov nad 3,5 t

15,00

18,00

Odborná príprava pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami

60,00

72,00

Školenie pre manipuláciu a skladovanie s chem. látkami

20,00

24,00

Školenie pre prácu vo výškach

20,00

24,00

Školenie zamestnancov pre poskytovanie 1. pomoci

20,00

24,00

Školenie pre obsluhu na strojoch (kovoobrábacie, tvárniace, drevoobr.,textilné,....)

20,00

24,00