Odborné kurzy
поздравления с новорожденным

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY (osvedčenie)

Cena

€ s DPH

Bezpečnostný technik - základný kurz 176 hod.

400,00

480,00

Bezpečnostný technik – zamestnávateľ 16 hod. (len vo svojej firme)

200,00

240,00

Aktualizačná odborná príprava BT, ABT

70,00

84,00

Základná odborná príprava - technik požiarnej ochrany 120 hod.

300,00

360,00

Aktualizačná odborná príprava - technik požiarnej ochrany 30 hod.

130,00

156,00

 


 

KURIČI (skúšky OPO, preukaz IP)

KURIČI 
- cena vrátane odbor. prípravy, skúšky u OPO, správneho poplatku a vydania preukazu (Inšpektorát práce)

Cena

€ s DPH

Kurič - obsluha kotlov V. trieda - základný kurz

150,00

180,00

-príplatok za každú ďalšiu triedu naviac - kurič IV., III., II. a I. triedy

15,00

18,00

-príplatok za každý ďalší druh paliva alebo teplonosnej látky

15,00

18,00

AOP - Aktualizačná odborná príprava kurič (1x za 5 rokov)-pri výkone nad 100 kW

50,00

60,00

Kurič - obsluha kotlov do výkonu 100 kW - (doklad-bez skúšky u OPO) - zákl. kurz

50,00

60,00

Kurič - obsluha kotlov do výkonu 100 kW - obsluha PZ,TZ - opak. kurz po 2. rokoch

30,00

36,00

 


 

LEŠENÁRI (preukaz)

 

 

Cena

€ s DPH

Montáž a demontáž lešení - základný kurz

80,00

96,00

Montáž a demontáž lešení - opakovaný kurz

25,00

30,00

AOP - Aktualizačná odborná príprava lešenár (1x za 5 rokov)

25,00

30,00

 


 

PILČÍK - obsluha motorových píl (preukaz)

Cena

€ s DPH

Obsluha ručných mot. píl (priečne skracovanie, preriezka ...) - základný kurz

70,00

84,00

Obsluha ručných mot. píl (priečne skracovanie, preriezka ...) - opakovaný kurz

25,00

30,00

Obsluha ručných mot. píl bez obmedzenia a ťažba dreva - zákl. kurz

130,00

156,00

Obsluha ručných mot. píl bez obmedzenia a ťažba dreva - opak. kurz

25,00

30,00

AOP - Aktualizačná odborná príprava pilčík (1x za 5 rokov)

25,00

30,00

Obsluha krovinorezov a vyžínačov - zákl. kurz

25,00

30,00

Obsluha krovinorezov a vyžínačov - opak. kurz

15,00

18,00

 


 

VODIČI MOTOROVÝCH VOZÍKOV - OBSLUHA (preukaz)

Cena

€ bez DPH

€ s DPH

Obsluha vodičov motor. vozíkov – zákl.kurz (ZK) - sk. I.,II.

80,00

96,00

Obsluha vodičov motor. vozíkov – zákl.kurz (ZK) - elektr. sk. I.

50,00

60,00

Obsluha vodičov motorových vozíkov - opakovaný kurz (OK) 

20,00

24,00

AOP - Aktualizačná odborná príprava vodič mot. vozíka (1x za 5 rokov)

20,00

24,00

 


 

Obsluha VTZ ZDVÍHACÍCH  skup. Aa, Ab (skúšky OPO, preukaz IP)

OBSLUHA ZDVÍH. ZARIADENÍ
- cena vrátane odbor. prípravy, skúšky u OPO, správneho poplatku a vydania preukazu (Inšpektorát práce)

Cena 

€ s DPH

Mobilné, resp. vežové  žeriavy výložníkového typu s nosnosť. nad 1 000 kg, sk. Aa

165,00

198,00

Pohyblivé pracovné plošiny na podvozku s motor. pohonom sk. Ab

165,00

198,00

Mobilné, resp. vežové žeriavy a pohybl. prac. plošina - cena za dve skup. Aa,Ab  

215,00

258,00

AOP obsluha mobil. a vežov. žeriavov,pohybl. prac. plošín (skup.Aa,Ab)

50,00

60,00
 

OBSLUHA A OPRAVA VTZ PLYNOVÝCH skup. A (skúšky OPO, preukaz IP)

OBSLUHA PLYNOV. ZARIADENÍ 
- cena vrátane odbor. prípravy, skúšky u OPO, správneho poplatku a vydania preukazu (Inšpektorát práce)

Cena

€ s DPH

Obsluha a oprava PZ - sk. A-Aa,Ab,Ac,Af,Ah,Ai(mimo Ad,Ag)/cena za 1 skupinu

165,00

198,00

Obsluha a oprava PZ - sk.A-Aa,Ab,Ac,Af,Ah,Ai (mimo Ad,Ag)/cena za ďalšiu skup.

30,00

36,00

AOP obsluha plynových vyhradených techn. zariadení (1x za 5 rokov)

    50,00   

60,00

AOP opravy plynových vyhradených techn. zariadení (1x za 5 rokov)

50,00

60,00

vop