Obsluha strojov a TZ
поздравления с новорожденным

OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ  - DOKLAD vydaný u nás

Cena

€ bez DPH

€ s DPH

Žeriavy a zdvíhadlá skupiny Aa - (do 1 000kg, nad 5 000kg ručne) zákl.kurz

60,00

72,00

Žeriavy a zdvíhadlá skupiny Aa - (do 1 000kg, nad 5 000kg ručne) opak.kurz

30,00

36,00

Žeriavy - nezaradené A1-4,B1-3,C1-3,D1-3,E,F- zákl. kurz (STN 27 0143)

60,00

72,00

Žeriavy - nezaradené A1-4,B1-3,C1-3,D1-3,E,F- opak. kurz (STN 27 0143)

30,00

36,00

Výťahy a zdvíhacie plošiny - skup. Ac, Ad - základný kurz

30,00

36,00

Výťahy a zdvíhacie plošiny - skup. Ac, Ad - opakovaný kurz

15,00

18,00

Zdvíhacie zariadenia – skupiny Ae – Ak - základný kurz

40,00

48,00

Zdvíhacie zariadenia – skupiny Ae – Ak - opakovaný kurz

20,00

24,00

Žeriavy, zdvíhadlá(kladkostroje ovládané zo zeme, HR do 1 tony...nezaradené)-ZK

40,00

48,00

Žeriavy, zdvíhadlá(kladkostroje ovládané zo zeme, HR do 1 tony...nezaradené)-OK

20,00

24,00

Zdvíhacie zariadenia – skupiny Ba – Bi - zákl. kurz (mimo Bf - brány)

25,00

30,00

Zdvíhacie zariadenia – skupiny Ba – Bi - opak. kurz (mimo Bf - brány)

15,00

18,00

Obsluha zdvíhacích brán - skup. Bf - základný kurz

15,00

18,00

Obsluha zdvíhacích brán - skup. Bf - opakovaný kurz

10,00

12,00

Viazač bremien Aa (nad 1 000 kg) - základný kurz (preukaz)

40,00

48,00

Viazač bremien Aa (nad 1 000 kg) - opakovaný kurz (preukaz)

20,00

24,00

Viazač bremien Ba (do 1 000 kg) - základný kurz (doklad)

30,00

36,00

Viazač bremien Ba (do 1 000 kg) - opakovaný kurz (doklad)

20,00

24,00

Pohyblivá prac. plošina - skup. Ab (mimo poz. komunikácií) - zákl.kurz (doklad)

60,00

72,00

Pohyblivá prac. plošina -skup. Ab (mimo poz. komunikácií) - opak.kurz (doklad)

30,00

36,00

 


 

 OBSLUHA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ - DOKLAD vydaný u nás

Cena

€ s DPH

Obsluha plynových zariadení - sk. Ad a Ag - základný kurz

60,00

72,00

Obsluha plynových zariadení - sk. Ad a Ag - opakovaný kurz

30,00

36,00

Obsluha plynových zariadení - sk. B - základný kurz 

40,00

48,00

Obsluha plynových zariadení - sk. B - opakovaný kurz

20,00

24,00

 


 

OBSLUHA  TLAKOVÝCH  NÁDOB - DOKLAD vydaný u nás

Cena

€ s DPH

Obsluha tlakových nádob - základný kurz 30,00 36,00
Obsluha tlakových nádob - opakovaný kurz 20,00 24,00

 


 

 OBSLUHA STAVEBNÝCH MECHANIZMOV - DOKLAD vydaný u nás

Cena

€ s DPH

Obsluha stavebných strojov a mechanizmov - OK

25,00 

30,00

Obsluha stavebných strojov a mechanizmov - ZK -cena za 1 skupinu

150,00

180,00

Obsluha stavebných strojov a mechanizmov - ZK -cena za 2 skupiny

185,00

222,00

Rozšírenie o 1 skupinu 

35,00

42,00

AOP - Aktualizačná odborná príprava obsluhy st. stroja (1x za 5 rokov)

25,00

30,00

 


 

OBSLUHA POĽNOHOSP. A LESNÍCKYCH STROJOV A ZARIADENÍ - DOKLAD vydaný u nás

Cena

€ s DPH

Obsluha poľnohosp., lesníckych strojov a zariadení - OK

25,00

30,00

Obsluha poľnohosp.,lesníckych strojov a zariadení - ZK - za 1 skupinu

150,00

180,00

Obsluha poľnohosp.,lesníckych strojov a zariadení - ZK - za 2 skupiny

185,00

222,00

Rozšírenie o 1 skupinu 

35,00

42,00

AOP - Aktualizačná odborná príprava obsluhy stroja (1x za 5 rokov)

25,00

30,00

 


 

vop