JUMA
AKTUÁLNE: Novela zákona o ochrane pred požiarmi
OBSLUHA MOTOROVÝCH NÍZKOZDVIŽNÝCH A VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV
OBSLUHA RUČNÝCH MOTOROVÝCH PÍL A MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ
OBSLUHA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ (skúšky cez OPO) - KURIČ, ŽERIAVNIK, POHYBLIVÉ PRACOVNÉ PLOŠINY S MOTOROVÝM POHONOM, ...
OBSLUHA ŽERIAVOV, VIAZAČI BREMIEN
BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK A TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
OBSLUHA POĽNOHOSOPDÁRSKYCH, LESNÍCKYCH A STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ
поздравления с новорожденным

PROFIL SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletný servis služieb v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a pracovná zdravotná služba.  Nepodceňujte Vaše zákonné povinnosti a spoľahnite sa na profesionálne služby našej spoločnosti  JUMA Trenčín s.r.o.  

PONUKA SLUŽIEB          

Služby, poradenstvo, vzdelávanie a odborné kurzy pre firmy a jednotlivcov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, z ochrany pred požiarmi, koordinácia bezpečnosti na stavbách, odborné semináre a výkon pracovnej zdravotnej služby.

KONTAKTUJTE NÁS         

jumaJUMA Trenčín s.r.o.

tel: 032 / 743 42 37
mob: 0905 / 238 872
mail: juma@juma.sk